Planetarno Poročilo št. 5: pripravljeni smo na preseljevanje vseh Zemljanov na nove planete (2/2)