Planetarno Poročilo št. 3: zajeli smo vse Črne Letače