Planetarno Poročilo št. 5: pripravljeni smo na preseljevanje vseh Zemljanov na nove planete (1/2)