Planetarno Poročilo št. 4: začelo se je preseljevanje Zemljanov