Žalovanje Elite za koronapandemijo in karmičarska Žetev v Ukrajini (2/2)