Žalovanje Elite za koronapandemijo in karmičarska Žetev v Ukrajini (1/2)