Planetarno poročilo št. 1: konec inkarniranja na Zemlji