Prebujanje in priprava za prosvetljenje in ascencijo. 1. Del in brezplačna knjiga.