Vesoljsko Poročilo št. 8: kontrolorji Zemlje so Sivili in Beleni (2/2)