Nezavedno: prebujanje iz nezavednega v zavedno Čistega Zavedanja