Kdo je »duhovno« oziroma osebnostno razvit in kdo ni?