Prebujanje in priprava za prosvetljenje in ascencijo. 2. Del in brezplačna knjiga.